Hvad er CAREspot  
Styrker ved CAREspot  
Hjælp til selvhjælp  
Gode råd om QR koder  
Fordele ved en WebApp  
Hvordan anvendes CAREspot?  
Sådan virker CAREspot  
Kontakt  
Handelsbetingelser  
FAQ  
   

CAREspotCAREspot er en webbaseret platform til formidling via QR koder til sundheds- og plejesktoren. CAREspot er udviklet med henblik på, at hjælpe borgere med kognitive udfordringer til at blive mere selvhjulpne i hverdagen. Med CAREspot vil man både gøre hverdagen lettere for borgeren med udfordringerne og ikke mindst de pårørende. Ved at anvende CAREspot, vil den enkelte borger få en følelse af, at han/hun stadig kan udføre komplekse arbejdsopgaver i hverdagen. CAREspot giver mulighed for at formidle informationer til vilkårlige patienter, pårørende og medarbejdere, som kan opdateres i løbet af få minutter.

Målgruppe

Målgruppen for CAREspot er borgere med fx kognitive udfordringer, som har brug for en ekstra hånd i hverdagen. Ligeledes kan det være for borgere der har svært ved at huske eller overskue hvordan specifikke arbejdsopgaver skal udføres, f.eks. på grund af demens, eller ADHD. Det er netop her, at CAREspot kan være en stor hjælp.

 

 

Vi tilbyder løsninger på en lang række områder, men i virkeligheden er det op til den enkelte pårørende og til den enkelte medarbejder i sundheds- og plejesektoren, at bestemme hvordan deres borgere kan få mest hjælp ud af CAREspot.

Med CAREspot anvender man brugerens egen mobiltelefon som formidlingskanal. Formidlingen af information kan ske gennem tekst, billeder, lyd, videoer og ikke mindst et galleri med automatisk lydafspilning.

Nemt at anvende

CAREspot er nemt at anvende for begge parter. Hjemmehjælpen, plejepersonale eller en pårørende kan nemt oprette informationer, der ligge i QR koden i det tilhørende administrationssystem. Det er muligt at lave QR koder til netop det, som er en udfordring for den enkelte.  Hvis det er kaffe maskinen der volder problemer, sætter man en QR kode ved kaffemaskinen. Denne kan indeholde en kort video, der viser hvordan dette gøre. Borgeren skal blot kunne scanne en QR kode, som hænger på det udvalgte sted. På denne måde kan CAREspot tilpasses den enkeltes behov.